สรุปการทำงาน CYF ปี 2018

ประเด็นในการทำงานของ CYF

1. ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

• ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ การปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดการศึกษาทางเลือก
• ร่วมแก้กฎกระทรวง เรื่องศูนย์การเรียนตาม มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ทำงานร่วมกับ สพฐ. ในการพัฒนาระบบ DMC เพื่อให้ศูนย์การเรียนมีรหัสสถานศึกษา และได้รับเงินอุดหนุน
• ทำคู่มือการศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา

• นักเรียน
– ติววิชาการ
– เข้าร่วมการอบรมต่างๆ
– FBL (Field Trip Based Learning) การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบการเดินทาง
• ครู
– เอกสารวิชาการ
– แผนการสอน

3. สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียน

• พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

• ค่ายอาสา
• การบริจาค เช่น โซล่าเซลล์
• ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์
• ระบบอินเตอร์เน็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *