สรุป Timeline CYF กับการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปัจจุบัน ปัจจุบัน
CYF เปิดศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ที่ จ.นครพนม เพื่อรองรับนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และผู้คนที่สนใจการเรียนรู้ ในรูปแบบ STEM
2561 – 2562 CYF จัดการเรียการสอนผ่านการเดินทาง ที่เรียกว่า Field Trip Based Learning : FBL ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน
2560 – 2561 CYF จัดการเรียการสอนผ่านการเดินทาง ที่เรียกว่า Field Trip Based Learning : FBL ของนักเรียนรุ่นแรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง(วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร)
2557 – ปัจจุบัน CYF ร่วมทำงานกับ ชุมชนบ้านสะเนพ่อง ร่วมกันก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร)”รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาโดยองค์กรชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน CYF ร่วมทำงานกับ ชุมชนบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ร่วมกันก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติห้วยพ่าน”รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยองค์กรชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย
2548 – 2556 CYF ร่วมทำงานกับ ผู้บริหาร สำนักงานองค์การส่วนตำบลไล่โว่ ปราชญ์ชุมชน และผู้นำชุมชน ทำ“โครงการเด็กบ้านไกลพึ่งพาตนเอง” ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในการแก้ปัญหาการศึกษาของลูกหลานให้สามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนในตัวเมืองอำเภอสังขละบุรี โดยมีบ้านพักและรถรับส่งอยู่ที่ อบต.ไล่โว่
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *