ติดต่อเรา

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
สำนักงานกรุงเทพฯ

ที่อยู่ชั้น 12/A ยูนิตบี 1 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์02-105 4595, 098-668 8099

FAX : 02-105 4596

Email : info@cyfthai.org

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
สำนักงานจังหวัดนครพนม

ที่อยู่151 ถนน พินิจรังสรรค์
ตำบล ในเมือง เมือง
นครพนม 48000

โทรศัพท์042-199 960

ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ

ที่อยู่169 หมู่7 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000